Ga naar de inhoud

Samen veranderen – verslag meetup over Jump!

Meetup zelfgeorganiseerde verandering

Tijdens deze mreactie meetup Jumpeetup ‘ondergingen’ we met 19 personen onder leiding van Daphne Wiersma de Jump methodiek. Een methode die ingezet kan worden bij (organisatie) verandering. Verandering vanuit je ‘why’. Het gaat dus niet over ‘de ander’ of over ‘ons’ maar over ‘welke stappen maak jij in de verandering’. Door met velen een stap te zetten, komt een verandering op gang. De energie van jouw verandering breng je over op anderen in je omgeving. Als een zwerm vogels waarbij elke vogel kijkt naar die paar vogels om hem heen. In de richting waar de ene vogel gaat, bewegen de anderen mee. En zo beweegt iedereen.

Het bleek een bijeenkomst waar in korte tijd veel werd gedeeld, met oprechte aandacht naar elkaar werd geluisterd en iedereen het durfde om iets nieuws te proberen. Fantastisch!

‘Simpele methode’
De methode oogt vrij simpel: 7 vragen in een groep van maximaal 6 personen en per vraag krijgt iedereen circa 2 minuten de tijd. Er wordt geapplaudisseerd, complimenten gegeven en tips uitgewisseld. Jump inzetten bij veranderen processen betekent vooral dit proces herhalen in minimaal 4 Jump sessies. En vooraf een duidelijk gezamenlijk doel hebben voor de Jump.

Eigenlijk kan ik niet beschrijven wat je in de 7 Jump stappen teweegbrengt. Dat moet je toch echt zelf ervaren.

Waar zie ik mogelijkheden voor Jump?
In aanloop van ‘de week tegen eenzaamheid’ met een groep een aantal Jump’s maken rondom de opdracht: meer oprechte aandacht schenken aan alleenstaanden met weinig sociale contacten.

Mede ondernemers die elkaar ondersteunen om hun business doelen te halen. Ik ga een proef Jump voorstellen bij de Open Coffee in Nijkerk.

Een manier om met medewerkers aan de slag te laten gaan met vitaliteit op de werkvloer bijvoorbeeld vanuit de opdracht: werken aan een vitale bedrijfsomgeving. Ik geloof dat je daarmee een interne motor creëer.

Wil je meer weten over de Jump! methodiek kijk eens hier
Jump the movement : Landelijke organisatie die de JIMG_3294ump methodiek heeft ontwikkeld

Hart aan het werk : Daphne Wiersma werkzaam in het veld van (eerstelijns)zorg

Zet een stap : Vertaling van de Jump methodiek in een spel geschikt voor diverse doelgroep bijvoorbeeld wijkbewoners, vluchtelingen, werknemers.