Meteen naar de inhoud

#Tweetup #PH over #PPS Kom ook!

#Tweetup #PH is een informeel samen zijn van professionals binnen het werkveld van Public Health in Nederland.  Bekijk het als een open coffee voor een specifiek werkveld. Even tijd om elkaar te informeren en te inspireren. Via twitter wordt aangeven wanneer de volgende #tweetup is. Vaak op centrale plaats in Nederland

#tweetup: donderdag 15 nov 16:00 uur  Cafe King Arthur in Utrecht. Speciaal aandacht voor Publiek Private Samenwerking.  Bianca den Outer geeft de aftrap. Wie volgt en komt 15 november langs?

Binnen de Openbare Gezondheidszorg is Publiek-Private Samenwerking (PPS) een thema dat steeds meer op de agenda staat. Om dit kracht bij te zetten heeft de minister van VWS het thema PPS een vaste plek binnen de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid ‘Gezondheid Dichtbij’1 gegeven.

In de landelijke Nota staat onder andere te lezen:

Wij zien mogelijkheden voor diverse nieuwe PPS-vormen en maatschappelijke allianties toepasbaar voor sport- en bewegen, gezond leven via (een verzameling van) leefstijlthema’s, de gezonde werkplek of school, onderzoek en innovatie, eHealth, ICT oplossingen en domotica ter bevordering van zelfmanagement en leefstijlbegeleiding. De verkenning en inzet van PPS gebeurt kabinetsbreed; verschillende ministeries leveren hier vanuit hun sector een bijdrage aan.

Publiek-private samenwerking is niet gemakkelijk; het betreft een complexe samenwerkingsvorm waar nog niet veel ervaring mee is opgedaan in Nederland. In de “harde” sector bouw en vastgoed en infrastructuur wordt al wel langer gewerkt met DMFO contracten (een vorm van PPS). Wat zijn de do’s en don’t? Wat zijn de succesfactoren en lessons learned? Wat zijn jullie ervaringen? Is PPS een duurzame samenwerkingsvorm? Of zijn de transactiekosten te hoog en zijn de risico’s zo groot dat de traditionele samenwerkingsvormen beter werken?

Bianca den Outer is werkzaam als interim-manager en adviseur op het snijvlak van zorg en overheid. Op Nyenrode volgt zij een MBA Publiek Private Samenwerking. Publiek en Privaat zijn twee wezenlijk verschillende manieren van bedrijfsorganisatie. Mensen kiezen in hun carrière vaak “voor het bestuur” of “voor de markt”. Deze Nyenrode MBA in Public & Private gaat over het dichten van de kloof tussen de twee culturen van publiek en privaat; zowel binnen een organisatie als tussen organisaties onderling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.